Successieplanning

 

Wilt u uw nalatenschap regelen om :

 

 - ofwel de successierechten te verminderen die uw erfgenamen bij uw overlijden zullen    moeten betalen;

 - ofwel één van uw dierbaren te begunstigen;

 - ofwel het evenwicht tussen uw erfgenamen te herstellen.

Er bestaan verschillende technieken om deze doelstellingen te bereiken en waarmee u de overdracht van uw vermogen verstandig kan organiseren. U kan bijvoorbeeld:

 

 - een roerende of onroerende schenking doen;

 - een testament opstellen;

 - uw huwelijkscontract of uw huwelijksvermogensstelsel wijzigen;

 - een stichting, een burgerlijke vennootschap of een patrimoniumvennootschap          oprichten, enz.

  

Deze oplossingen kunnen uiteraard gecombineerd worden en vragen een nauwkeurige analyse van uw persoonlijke situatie en uw vermogenssituatie.

Na deze analyse kan uw notaris u begeleiden om de overdracht van uw vermogen zo goed mogelijk te organiseren in een streven naar een evenwicht tussen uw erfgenamen, altijd rekening houdend met uw persoonlijke wensen. Hij kan er tevens voor zorgen dat de fiscale lasten, die vanzelfsprekend aan iedere nalatenschap verbonden zijn, tot een minimum beperkt blijven.