Wijziging van het huwelijkscontract

 

U bent gehuwd zonder huwelijkscontract (dit wil volgens het Belgische recht zeggen onder een stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten) en één van u oefent een zelfstandige activiteit uit? U bent gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen en één van de echtgenoten wenst de gezinswoning die alleen op zijn/haar naam staat gemeenschappelijk te maken? U bent gehuwd onder het wettelijk stelsel en u wenst dat de langstlevende echtgenoot een maximale flexibiliteit heeft met betrekking tot de gemeenschap? 

 

Uw notaris begeleidt u naar de juiste keuze en zorgt voor de juiste aanpassingen waar nodig, binnen het wettelijk kader.