Wijziging van het huwelijkscontract

 

U bent gehuwd zonder huwelijkscontract (dit wil volgens het Belgische recht zeggen onder een stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten) en één van u oefent een zelfstandige activiteit uit? U bent gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen en één van de echtgenoten wenst de gezinswoning die alleen op zijn/haar naam staat gemeenschappelijk te maken? U bent gehuwd onder het wettelijk stelsel en u wenst dat de langstlevende echtgenoot een maximale flexibiliteit heeft met betrekking tot de gemeenschap? 

 

Uw notaris begeleidt u naar de juiste keuze en zorgt voor de juiste aanpassingen waar nodig, binnen het wettelijk kader. 

 

 

 

Waterloolaan 16, 1000 Brussel | Boulevard de Waterloo 16, 1000 Bruxelles
T +32 (0)2 513 89 55 | F +32 (0)2 513 97 18 | info@actalys.be | www.actalys.be 
ING BE41 3101.3878.0010 | FORTIS BE52-2100-6781-8109 

© Copyright 2017 ACTALYS