Onderhandse verkoopovereenkomst

 

Hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn verkoper zijn verbintenis zal nakomen om het onroerend goed te verkopen? Zijn er bijzondere omstandigheden die het goed bezwaren? Wat te doen als ik verborgen gebreken ontdek? Heeft de eigenaar zijn garage gebouwd met een vergunning? Ga ik het goed kopen met mijn partner en/of mijn vennootschap? ...

Deze aspecten moeten al in aanmerking genomen worden bij het opstellen van de overeenkomst, want het is fout te denken dat een onderhandse overeenkomst slechts een ‘tijdelijk’ document is dat de verkoper en de koper niet bindt. Kent u de uitdrukking ‘onderhandse verkoopovereenkomst geldt als verkoop’? Zodra ze is ondertekend, bent u definitief gebonden. Daarom is het belangrijk dat deze overeenkomst uiterst nauwkeurig wordt opgesteld. De notaris zal u hierbij, eventueel samen met de vastgoedmakelaar  helpen.

Hij zal onder andere de eigendomstitels onderzoeken om na te gaan of het verkochte goed niet doorkruist wordt door een openbare weg, hij zal erover waken dat de syndicus van het gebouw precieze informatie geeft over, bijvoorbeeld, de geplande toekomstige werken in het gebouw, en dergelijke meer.

Kunt u zich voorstellen tot wat voor een nachtmerrie een bodemverontreiniging, een stedenbouwkundig misdrijf of een verborgen gebrek met betrekking tot uw woning kan leiden? In de overeenkomst moeten hierover de nodige bepalingen worden opgenomen om u te beschermen.

Mag ik de waarborg (het voorschot) aan de verkoper of aan het agentschap betalen? Hoe het goed te kopen als ik er niet zeker van ben een financiering te krijgen (opschortende voorwaarde)? Het goed is verhuurd – binnen welke termijn moet de huurder het pand verlaten?  

Is de verkoper verplicht me een goed te leveren waarvan de elektrische installatie conform is (PV van elektrische keuring)? Wat zijn mijn verplichtingen met betrekking tot het energieprestatiecertificaat (EPC)?

Ik koop een onroerend goed op plan. Hoe kan ik garanderen dat wat mij wordt voorgesteld, werkelijk gebouwd zal worden? De wet-Breyne voorziet in talrijke garanties voor de koper.  

Neem contact met ons op voor advies en begeleiding. Doe dit voordat u enige e-mail verstuurt of enig document ondertekent.