Vennootschapsrecht

 

Het Belgische vennootschapsrecht is de juridische studie van bedrijven. Dit zijn bedrijven gevormd door een overeenkomst waarbij twee of meer mensen iets in gemeenschap brengen, om een of meerdere specifieke activiteiten te verwezenlijken met als doel de partners een direct of indirect financieel voordeel te gunnen (art 1 van het Wetboek van Vennootschappen). Uw notaris zal u helpen bij de keuze van de onderneming, bij de stichting, de ontbinding of vereffening van de vennootschap, voor de verhoging of verlaging van het kapitaal, voor het oprichten of de wijziging van de statuten of bij een fusie of een mogelijke overname. Er zijn zoveel redenen om uw notaris te raadplegen op die momenten.​

Waterloolaan 16, 1000 Brussel | Boulevard de Waterloo 16, 1000 Bruxelles
T +32 (0)2 513 89 55 | F +32 (0)2 513 97 18 | info@actalys.be | www.actalys.be 
ING BE41 3101.3878.0010 | FORTIS BE52-2100-6781-8109 

© Copyright 2017 ACTALYS