Vastgoedrecht

 

Vastgoed verwerven is één van de beste manieren om uw geld te investeren en een huurcontract aangaan één van de gemakkelijkste manieren om toegang te krijgen tot huisvesting. Desalniettemin kunnen beide hoedanigheden een veelvoud aan juridische complicaties of geschillen met zich meebrengen. De Belgische wetgever heeft gelukkig verschillende wetten uitgevaardigd ter bescherming van zowel eigenaars als huurders. 

Het vastgoedrecht is de rechtstak binnen het zakenrecht gericht op onroerende goederen (in tegenstelling tot de roerende goederen). In realiteit dekt deze term zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke aspecten met betrekking tot onroerende goederen en het beheer ervan.

Het vastgoedrecht op zich is één van de meest omvattende, doch complexe rechtstakken waarbij uw notaris een onmisbare bondgenoot is om u bij te staan bij uw akten van aan- en verkoop, krediet, huur, leasing, …