Samenwoning

 

 

 

U heeft besloten om (al dan niet met uw partner) samen te gaan wonen. U wordt beschouwd als feitelijk samenwonende. De wet kent geen specifieke rechten of verplichtingen toe aan feitelijk samenwonenden. Als uw partner de huurovereenkomst alleen ondertekend heeft, dan geniet u op geen enkele wijze bescherming m.b.t. uw woonplaats. Bij het overlijden van één van de partners kent de wet aan de langstlevende partner geen enkel erfrecht in de nalatenschap van de eerst overledene toe.

 

Heeft u al gehoord over wettelijk samenwoning? Deze samenwoningsvorm kent aan samenwonenden specifieke rechten (bv. lagere successierechten) en een bijzondere bescherming van de gezinswoning toe. Uw notaris zal u helpen om de juiste keuze te maken.