Samenwoning

 

 

 

U heeft besloten om (al dan niet met uw partner) samen te gaan wonen. U wordt beschouwd als feitelijk samenwonende. De wet kent geen specifieke rechten of verplichtingen toe aan feitelijk samenwonenden. Als uw partner de huurovereenkomst alleen ondertekend heeft, dan geniet u op geen enkele wijze bescherming m.b.t. uw woonplaats. Bij het overlijden van één van de partners kent de wet aan de langstlevende partner geen enkel erfrecht in de nalatenschap van de eerst overledene toe.

 

Heeft u al gehoord over wettelijk samenwoning? Deze samenwoningsvorm kent aan samenwonenden specifieke rechten (bv. lagere successierechten) en een bijzondere bescherming van de gezinswoning toe. Uw notaris zal u helpen om de juiste keuze te maken.

 

 

Waterloolaan 16, 1000 Brussel | Boulevard de Waterloo 16, 1000 Bruxelles
T +32 (0)2 513 89 55 | F +32 (0)2 513 97 18 | info@actalys.be | www.actalys.be 
ING BE41 3101.3878.0010 | FORTIS BE52-2100-6781-8109 

© Copyright 2017 ACTALYS