geassocieerde notarissen

 

Actalys is een associatie van 5 notarissen, gelegen in hartje Brussel, Waterloolaan 16.

Het doel van onze associatie is het naar best vermogen begeleiden van onze cliënten middels een dienstverlening op hoog niveau gesteund op een belangrijk en gecombineerd kennis- en bekwaamheidsnetwerk.

 

Teneinde een kwalitatieve dienstverlening aan te bieden, is het team dat de notarissen ondersteunt onderverdeeld in vier departementen, namelijk Familie- en Vermogensrecht, Vennootschappen, Vastgoed (en Kredieten) en Vastgoedpromoties. Deze vier departementen behelzen alle juridische materies die worden behandeld door het notariaat.

 

Deze onderverdeling in departementen maakt dat Actalys steeds de vinger aan de pols houdt in elk rechtsdomein, dit voor wat betreft de 3 gewesten en zowel in het Nederlands als het Frans.

 

Bekwaamheid, beschikbaarheid en gepersonaliseerde dienstverlening, zowel aan particulieren als professionelen, kenmerken onze associatie.

 

Geschiedenis

Actalys werd opgericht op 24 december 2010, zijnde de datum waarop de volgende 5 notarissen, James DUPONT, Bertrand NERINCX, Jean VINCKE, Eric JACOBS en Catherine GILLARDIN, zich hebben geassocieerd na een reeds lange samenwerking.

Deze associatie is ontstaan uit de fusie tussen enerzijds het notariskantoor ADNV bestaande uit James DUPONT, Bertrand NERINCX, Jean VINCKE en Catherine GILLARDIN en anderzijds het notariskantoor van Eric JACOBS.

 

Geraldine ROLIN JACQUEMYNS trad in 2013 toe bij het team van voormelde notarissen wat van Actalys één van de belangrijkste notariskantoren van het land maakte.

 

In 2015, na een jarenlange samenwerking als notaris en na aan leidinggevende functies binnen het notariaat, legde Meester James Dupont zijn pen neer en werd zijn standplaats overgenomen door notaris Catherine Gillardin, één van de oprichtsters van Actalys.

Boulevard de Waterloo 16, 1000 Bruxelles

T +32 (0)2 513 89 55 | F +32 (0)2 513 97 18

info@actalys.be | www.actalys.be 

ING BE41 3101.3878.0010

FORTIS BE52-2100-6781-8109 

© Copyright 2016 ACTALYS