Internationaal recht

 

Het internationaal recht is het geheel van rechtsregels die de betrekkingen tussen staten of tussen individuen binnen een internationaal kader regelen. Het internationaal recht bestaat uit twee takken. Er is het internationaal privaatrecht die het geheel van regels is, toepasbaar op de relatie tussen individuen met verschillende nationaliteiten. Haar doel is om wetsconflicten afgeleid van de relaties tussen vreemden op te lossen, in het bijzonder te bepalen welke wet van toepassing is op de relatie en het omgaan met bevoegdheidsconflicten. Dit is waar uw notaris kan ingrijpen om u te helpen bij deze relaties. En er is ook het internationaal publiek recht waarvan het doel is om de relatie tussen staten, internationale organisaties en/of individuen te reguleren.​

 

 

 

 

Waterloolaan 16, 1000 Brussel | Boulevard de Waterloo 16, 1000 Bruxelles
T +32 (0)2 513 89 55 | F +32 (0)2 513 97 18 | info@actalys.be | www.actalys.be 
ING BE41 3101.3878.0010 | FORTIS BE52-2100-6781-8109 

© Copyright 2017 ACTALYS