Familierecht

 

 

Het familierecht is een tak van het privaatrecht die de relaties organiseert tussen een groep van personen verenigd door bloedverwantschap, aanverwantschap of adoptie. Het behandelt in het bijzonder het huwelijk, andere vormen van samenwonen, echtscheiding of scheiding, de verschillende vormen van afstamming, ouderlijk gezag, regels in verband met de naam. Uw notaris kan u adviseren over deze zaken, alsmede inzake successieplanning, schenkingen, testamenten en alles betreffende nalatenschappen.​