Expertise

 

Hier vindt u een niet-limitatief overzicht van de materies waarmee uw notaris u kan bijstaan. Het betreft  zowel familiale, vermogensrechtelijke als vastgoedmateries, maar evenzeer vennootschapsrechtelijke als internationale materies. De notaris adviseert, staat bij en stelt de noodzakelijke akten op voor het behoud van uw rechten.

Waterloolaan 16, 1000 Brussel | Boulevard de Waterloo 16, 1000 Bruxelles
T +32 (0)2 513 89 55 | F +32 (0)2 513 97 18 | info@actalys.be | www.actalys.be 
ING BE41 3101.3878.0010 | FORTIS BE52-2100-6781-8109 

© Copyright 2017 ACTALYS