Expertise

 

Hier vindt u een niet-limitatief overzicht van de materies waarmee uw notaris u kan bijstaan. Het betreft  zowel familiale, vermogensrechtelijke als vastgoedmateries, maar evenzeer vennootschapsrechtelijke als internationale materies. De notaris adviseert, staat bij en stelt de noodzakelijke akten op voor het behoud van uw rechten.