Echtscheiding / scheiding

 

Schieten u en uw echtgeno(o)t(e), uw wettelijk samenwonende partner of uw feitelijke samenwonende partner niet meer met elkaar op? Wenst u de verdeling van uw roerende en onroerende goederen te regelen zonder een beroep te doen op een advocaat? Heeft u kinderen en bent u het eens over de modaliteiten van hun huisvesting? De notaris is er om u te helpen tijdens deze moeilijke fase van uw leven.

Uw notaris kan een overeenkomst inzake echtscheiding door onderlinge toestemming opstellen waarin alle regelingen zijn opgenomen die tussen beide echtgenoten zijn gesloten omtrent  hun onroerende goederen, roerende goederen, financiële activa en de huisvesting van de kinderen.

Na de ondertekening van deze overeenkomst, stuurt uw notaris deze naar de rechtbank die ze zal bekrachtigen na eventueel de partijen te hebben gehoord (wanneer de feitelijke scheiding van de partijen dateert van minder dan 6 maanden voor de neerlegging van het verzoekschrift).

Vragen? Onze gespecialiseerde juristen staan tot uw dienst.