De notaris
/ de notariële akte 

 

De notaris waarborgt op onafhankelijke en onpartijdige wijze rechtszekerheid door de grondige analyse van de documenten die u hem heeft toevertrouwd.

Hij zal de bekwaamheid van de partijen controleren, garanderen dat de verkoper inderdaad de (enige) eigenaar van het goed is en dat u niet gehouden zal worden tot de betaling van diens schulden (de hypothecaire zuivering).

De bovenstaande elementen zullen opgenomen worden in een notariële akte die transactie een bijzondere rechtskracht verleent. Op die manier kan de notaris u een rechtszekere eigendomstitel garanderen.

Waterloolaan 16, 1000 Brussel | Boulevard de Waterloo 16, 1000 Bruxelles
T +32 (0)2 513 89 55 | F +32 (0)2 513 97 18 | info@actalys.be | www.actalys.be 
ING BE41 3101.3878.0010 | FORTIS BE52-2100-6781-8109 

© Copyright 2017 ACTALYS