De notaris
/ de notariële akte 

 

De notaris waarborgt op onafhankelijke en onpartijdige wijze rechtszekerheid door de grondige analyse van de documenten die u hem heeft toevertrouwd.

Hij zal de bekwaamheid van de partijen controleren, garanderen dat de verkoper inderdaad de (enige) eigenaar van het goed is en dat u niet gehouden zal worden tot de betaling van diens schulden (de hypothecaire zuivering).

De bovenstaande elementen zullen opgenomen worden in een notariële akte die transactie een bijzondere rechtskracht verleent. Op die manier kan de notaris u een rechtszekere eigendomstitel garanderen.