Volmacht / Buitengerechtelijke Volmacht

 

Volmacht :  Door de ondertekening van een algemene of bijzondere volmacht voor een notaris kan u aan de persoon van uw keuze de bevoegdheid geven om in uw naam en voor uw rekening te handelen. Dergelijke volmacht kan op ieder ogenblik door de volmachtgever herroepen worden of zonder werking worden indien het geestelijk vermogen van de persoon die volmacht gegeven heeft, afneemt.

 

Buitengerechtelijke mandaat (ook wel zorgvolmacht genoemd) :

Kan u uw zaken vanwege uw leeftijd of uw gezondheidstoestand niet meer zelf beheren en kan u geen daden van beheer of beschikking meer stellen? Deze zorgvolmacht die voor de notaris ondertekend kan worden biedt de volmachtgever de mogelijkheid om geldig vertegenwoordigd te blijven door de persoon van zijn keuze, zelfs al zou zijn geestelijk vermogen afnemen. 

 

Meer weten? Neem contact op met uw notaris.

 

 

Waterloolaan 16, 1000 Brussel | Boulevard de Waterloo 16, 1000 Bruxelles
T +32 (0)2 513 89 55 | F +32 (0)2 513 97 18 | info@actalys.be | www.actalys.be 
ING BE41 3101.3878.0010 | FORTIS BE52-2100-6781-8109 

© Copyright 2017 ACTALYS